Obec Poruba pod Vihorlatom

Obec Poruba pod Vihorlatom bola založená na zákupnom práve v roku 1410. Leží na južných pahorkatinách Vihorlatského pohoria. Nadmorská výška stredu obce je 193 m.

Obec nie je známa iným pomenovaním, ale obyvateľov Poruby občania okolitých obcí nazývajú „RAKY“ (od názvu obojživelníka). Nie je možné už teraz s istotou sa dopátrať príčiny tohto pomenovania.
V roku 1427 mala obec 18 port, v roku 1828 už 88 domov a 522 obyvateľov. Dnes má obec 176 budov a 603 obyvateľov.
Prvými obyvateľmi obce boli nemeckí kolonisti. Tí sa po čase odsťahovali bližšie k miestu nálezu železnej rudy a založili novú obec Remetské Hámre. Tu manufaktúrne vyrábali železiarenské výrobky až do roku 1922, kedy dielne vyhoreli a už neboli obnovené.
Bola postavená úzkokoľajová železnička, nielen na zvoz rudy, ale slúžila aj na odvoz dreva do drevoskladu v Michalovciach.

Do obce prišli noví osadníci „Rusini“ a po ich príchode sa obec začala rozrastať. Obyvatelia boli roľníci a okrem tejto práce sa zaoberali prácou v lese a pálením drevného uhlia. Boli veľmi zruční tesári. Spracovávali množstvo podvalov pre potreby železníc a trámy pre stavby drevených rodinných domov.
V kameňolome vyrábali andezitové dlažobné kocky a obrubníky, použili sa aj na dláždenie cesty Košice – Užhorod, práce vykonávali až do roku 1955, a to v lokalite seksia.

Počas 1. svetovej vojny zanikol vodný mlyn rodiny Hámorskych, postavený na porubskom potoku.

V školskom roku 1938/ 39 v Porube pod Vihorlatom učil Ján Nálepka. Jeho krátke pôsobenie v obci bolo pre občanov po každej stránke veľkým prínosom. Za krátky čas si dokázal získať priazeň mladých i tých skôr narodených.

Obec bola vybudovaná na brehoch porubského potoka tak, že bližšie k potoku boli postavené hospodárske budovy (maštale a chlievky) a cesta sa kľukatila medzi domami neudržiavaná a ťažko schodná.
Občania Janka Nálepku poverili úpravou obce. On to prijal. Býval u starostu Michala Ihnáta. Občania na jeho príkaz premiestnili hospodárske budovy za domy tak, aby pred domami vytýčili cestu a upravili potok. I keď je dnes cesta vyasfaltovaná , vedie tak, ako ju Janko Nálepka vytýčil. Jeho práca a život sú zachytené v pamätnej izbe, ktorá je inštalovaná v základnej škole a nesie názov „Pamätná izba Jána Nálepku“. Súčasťou tejto izby je i súčasť a tradície tejto obce.

V roku 1942 deportovali z obce občanov židovského pôvodu. Všetkých 128 občanov odvliekli do koncentračných táborov. 3. a 4. novembra 1944 fašisti obec vypálili. Horela dva dni. Zvlášť sa vyvŕšili na synagóge. Ani 60 cm kamenné múry neodolali ničeniu. Po vypálení zbúrali aj múry.

Obec oslobodili príslušníci Červenej armády 24. novembra 1944. Po oslobodení za pomoci štátu bola obec znova vybudovaná.

V rokoch 1947 a 1948 sa realizovala výstavba vojnou zničených domov. V roku 1949 bola zriadená priama linka, na ktorej premávali autobusy ČSAD.
V roku 1951 bola obec elekrifikovaná. V roku 1956 bola vybudovaná na tú dobu moderná základná škola. V roku 1958 bola obec napojená na telefónnu sieť. Najväčšie kvantum práce sa vykonalo po roku 1970.

Copyright © 2010 - 2021 Obec Poruba pod Vihorlatom. Všetky práva vyhradené
.

Kontakt

Obec Poruba p/Vihorlatom
č. 175
072 32 pošta Jovsa

Telefón:
+421 56 69 812 20

E- mail: poruba@poruba.eu