Obec Poruba pod Vihorlatom

Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

 

ZMLUVY


26. 06. 2014 - Prima banka Slovensko, a.s., Zmluva o úvere č. 22/089/09 - dodatok č. 2

01. 06. 2012 - Prima banka Slovensko, a.s., Zmluva o úvere č. 22/089/10 - dodatok č. 1

19. 01. 2012   Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.2

10. 11. 2011 -  Plynroz a.s. Sobrance, Zmluva 14/2011, Obecný úrad a kutúrny dom - zateplenie a prístavba

28. 03. 2011 -  Oznámenie podprahovej zákazky
28. 03. 2011 -  Výzva na predloženie ponuky

 

Copyright © 2010 - 2021 Obec Poruba pod Vihorlatom. Všetky práva vyhradené
.

Kontakt

Obec Poruba p/Vihorlatom
č. 175
072 32 pošta Jovsa

Telefón:
+421 56 69 812 20

E- mail: poruba@poruba.eu