Obec Poruba pod Vihorlatom

Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

 

ZMLUVY

31.12.2015 - Zmluva o bežnom účte

29.12.2015 - Voľba hlavného kontrolóra obce

22.12.2015 Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1/2010

16.11.2015 - Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

05.10.2015 - Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy NATUR-PACK 

18.09.2015 - Zmluva o Dielo - ALAN media, s.r.o.

13.03.2015 - LEKOS, s.r.o., Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb

10. 01.2015 - Plynroz, a.s., Sobrance, Dodatok 1/2015 k zmluve 14/2011, Obecný úrad a kultúrny dom - zateplenie a prístavba

Copyright © 2010 - 2021 Obec Poruba pod Vihorlatom. Všetky práva vyhradené
.

Kontakt

Obec Poruba p/Vihorlatom
č. 175
072 32 pošta Jovsa

Telefón:
+421 56 69 812 20

E- mail: poruba@poruba.eu