Obec Poruba pod Vihorlatom

Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

 

ZMLUVY

 

23. 11. 2017  Zmluva o poskytovaní auditórskych a poradenských služieb
15. 11. 2017  Zmluva o dielo

16. 10. 2017  Zmluva č. 123211/08U03 o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu 

16. 10. 2017   Zmluva o poskytovaní právnych služieb č. 214/2017 

04. 10. 2017  Dohoda č. 06/2017/26 o poskytnutí príspevku z Mimoriadného fondu 

19. 09. 2017   Zmluva o dielo č. 02/09/2017 

04. 09. 2017   Kúpna zmluva s M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.

14. 08. 2017    Zmluva o dielo 9/217 - Sanácia miest s nezákonne umiestnenýmodpadom v obci Poruba pod Vihorlatom

02. 06. 2017    Zmluva o dielo - Smernica pre verejné obstarávanie obce Poruba
04. 05. 2017     Zmluva o poskytovaní služby MO SR

11. 04. 2017     Zmluva o prevode vlastníctva č. 03456/2016-PKZP-K40166/16.00

24. 03. 2017     Dohoda č. 17 §50j NS 2017 o poskytnutí príspevku rozvoja

Copyright © 2010 - 2021 Obec Poruba pod Vihorlatom. Všetky práva vyhradené
.

Kontakt

Obec Poruba p/Vihorlatom
č. 175
072 32 pošta Jovsa

Telefón:
+421 56 69 812 20

E- mail: poruba@poruba.eu