Obec Poruba pod Vihorlatom

Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

 

ZMLUVY

14.12.2016 Protokol o prevzatí a odovzdávaní majetku hospodárskej mobilizácie

22.11.2016 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

25.10.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest

31.08.2016 - Zmluva o dielo č. 006/2016 PLYNROY, a.s.

09.08.2016 - Dodatok č 3 - 2016

01.08.2016 - Zmluva o dielo PLYNROZ, a.s.

25.07.2016  Zmluva č. 12/2016 o poskytovaní činnosti pracovnej zdravotnej služby

14.07.2016 - Zmluva o dielo - Ondarišinová

30.05.2016 - Zmluva o nakladaní s odpadmi z obalov

29.04.2016  - Dodatok č. 2 - 2016

Copyright © 2010 - 2021 Obec Poruba pod Vihorlatom. Všetky práva vyhradené
.

Kontakt

Obec Poruba p/Vihorlatom
č. 175
072 32 pošta Jovsa

Telefón:
+421 56 69 812 20

E- mail: poruba@poruba.eu